Prijatie nového člena CZ ECAV Kremnica, dcéricorkev Žiar nad Hronom

Na službách Božích 28.6.2020 sme s radosťou prijali do radov nášho CZ nového člena brata MARIÁNA ZORKÖCZYHO.

Srdečne blahoželáme!