Informácia_01_ 02.11.2022

https://yle.fi/news/3-12670239

Preklad:

Fínsky Národný úrad pre vyšetrovanie (NBI) uviedol, že dostal predbežné informácie, že zločinci vo Fínsku mohli ukoristiť vojenské zbrane, ako sú útočné pušky, určené pre ukrajinské sily.

„Zbrane zaslané [rôznymi krajinami] na Ukrajinu sa našli aj vo Švédsku, Dánsku a Holandsku,“ povedal pre Yle detektív NBI Christer Ahlgren.

Medzinárodné médiá informovali, že európska agentúra na presadzovanie práva Europol očakávala, že zločinecké gangy ukrývajú zbrane v pohraničných oblastiach. Minulé leto Europol vydal vyhlásenie (siirryt toiseen palveluun), v ktorom varoval, že šírenie strelných zbraní a výbušnín na Ukrajine by mohlo viesť k nárastu strelných zbraní a munície obchodovaných do EÚ prostredníctvom zavedených pašeráckych trás alebo online platforiem.

„Videli sme známky toho, že tieto zbrane si už našli cestu do Fínska,“ povedal Ahlgren.

NBI nezverejnila ďalšie podrobnosti o zbraniach obchodovaných do Fínska s tým, že vyšetrovanie prebieha.

Trasy a kontakty na obchodovanie s nelegálnymi zbraňami z Ukrajiny do Fínska sú však už podľa Ahlgrena zavedené.

„Vo Fínsku pôsobia tri najväčšie motocyklové gangy na svete, ktoré sú súčasťou väčších medzinárodných organizácií. Jedným z nich je Bandidos MC, ktorý má jednotku v každom väčšom ukrajinskom meste,“ vysvetlil. „Vieme, že kontakty a trasy sa zahrievajú, aby boli na mieste.“

Od vojny v Juhoslávii sa balkánske krajiny zaoberajú nelegálnym obchodovaním so zbraňami.

„Ukrajina dostala veľké množstvo zbraní a to je dobré, ale my sa s týmito zbraňami budeme zaoberať desiatky rokov a zaplatíme za to tu,“ povedal Ahlgren.

Poukázal tiež na to, že vojna na Ukrajine vytvorila viac práce pre orgány činné v trestnom konaní, čo sa však nepremietlo do dodatočného financovania polície, uvádza sa vo vládnej správe zverejnenej vo februári tohto roku.

Polícia má napríklad za úlohu sledovať rastúci počet pozorovaní dronov v blízkosti kritickej infraštruktúry.

„Tvorcovia rozhodnutí zabudli, že vojna na Ukrajine zvýšila aj prácu polície,“ povedal v narážke na fínske vstupné body.

V súčasnosti sú bezpečnostné kontroly povinné pre personál letiska, ale podobné previerky sa nevyžadujú od pracovníkov v prístavoch, čo podľa Ahlgrena poskytuje zločincom zadné vrátka vo fínskych prístavoch. „Zločinecké organizácie majú svoje siete vo fínskych komerčných prístavoch. Zastaviť to je v záujme všetkých.“

Upravená poznámka pridaná dňa 31.10.2022 o 09:08 na objasnenie podozrení, sú založené na predbežných informáciách.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Príhovor 01.11.2020

Milí moji, po – aspoň pre mňa – náročnej sobote, vám prajem požehnané nedeľné ráno. Práve sa chystám na stanovište, kde pokračujeme v testovaní… ktorí ste neboli, choďte… Ale ako som sľúbil, pripravil som pre vás bohoslužby a tu prikladám link na ne, nech sa páči:

Na tomto linku nájdete návod na domácu pobožnosť k dnešnej 21. nedeli po Svätej Trojici:
Na tomto linku si tiež môžete prečítať Pastiersky zboru biskupov k Pamiatke reformácie:
Prajem vám požehnanú nedeľu. Držte sa. Pán Boh s nami!
Váš pastor a brat v Kristovi
Jozef
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Príspevok brata farára Jozefa Paceka k mesiacu úcty k starším

25.10.2020

Milí moji,

srdečne vás všetkých pozdravujem a prajem požehnanú nedeľu. Verím, že ste sa dobre vyspali a využili ste tú hodinku navyše na kvalitný a dostatočný spánok, príp. ste si o hodinu predĺžili nočnú vychádzku, ktoré máme povolené v čase od 1:00 do 5:00 hod. :-)))
Verím, že všetko s Božou pomocou zvládneme. Buďme opatrní a zodpovední nielen voči sebe, ale aj ostatným blízkym. Pripájam link na pobožnosť, ktorú sme pre vás pripravili tentoraz v žiarskom chráme, ktorý v týchto dňoch oslavuje 3. výročie od posviacky. Prepošlite svojim blízkym a známym, prehrajte tým, ktorí nemajú prístup na internet – aj to je služba lásky v týchto neľahkých časoch, najmä pre tých, ktorí žijú jeseň života a ktorým mesiac október patrí. Nezabudnite na nich, všímajte si ich, spomeňte si na tých, ktorí tu už nie sú. V prílohe tohto mailu tiež pripájam jednu zo svojich básní napísanú práve pre nich.

K mesiacu úcty k starším

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

17.10.2020

17.10.2020
Milí moji,

srdečne vás všetkých pozdravujem, niektorým prajem pekný neskorý večer, niektorým dobrú noc, iným zase požehnané dobré ráno, požehnaný Pánov deň!
Pred týždňom som na službách Božích vyslovil nádej, že sa stretneme aj o týždeň, aby sme Pánu Bohu poďakovali za tohtoročné úrody. Žiaľ, situácia sa zmenila. V nedeľu si budeme musieť urobiť také malé chrámy v našich domácnostiach. Nie, nemusíte stavať oltáriky, stačí, keď si pohodlne sadnete vo svojich obývačkách buď k televíznej obrazovke, kde o 9:00 hod. budú odvysielané služby Božie z Trnavy, na ktorých bude kázať náš brat biskup Janko Hroboň.
Ďalšou možnosťou je pobožnosť pripravená pre vás pri príležitosti Poďakovania za úrody v kremnickom chráme Božom, ktorú si môžete pozrieť kedykoľvek na youtube kanáli nášho cirkevného zboru (ECAV Kremnica), kde sa môžete aj prihlásiť na pravidelné odbery všetkých nahrávok. Viem, že výhodu majú teraz iba tí, ktorí majú internet. Ale – tu je priestor pre misiu – deti, vnúčatá aj ostatní – môžete prehrať starším ľuďom, starým rodičom… čokoľvek povzbudzujúce z internetu. Nenechávajte ich samých v týchto ťažkých časoch. Aj keď – je potrebná aj opatrnosť a zodpovednosť z našej strany.
Na tomto linku nájdete pobožnosť z nášho kremnického chrámu:
Na tomto linku nájdete program verejnoprávnych médií (rozhlasu a televízie) s náboženskou tématikou:
https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/z-medii/program-verejnopravnych-medii-14-10-29-10-2020 fbclid=IwAR258sWNpJtYs5v029naxfcAZPKYfE4bzoUJ0N1hG3YcYLQAY5TGXmOiNio
Tu zase nájdete návod k domácej pobožnosti na 19. nedeľu po Svätej Trojici:
Milí priatelia, bratia a sestry, myslím, že to potrvá, kým sa znovu stretneme v chráme, ale musíme vydržať. Musíme byť zodpovední voči sebe navzájom, rešpektovať nariadenia, ktoré majú pomôcť v boji s koronou. Nebojte sa, Pán Boh si svojich ochráni. Keby ktokoľvek z vás čokoľvek potreboval, obráťte sa na mňa, som tu pre vás.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ste si „rozobrali“ srbské deti a podujali sa na to urobiť im pekné Vianoce v neľahkých časoch. Vždy sme brali len 30 detí, toho roku som v dobrej viere vzal 40 a som vďačný za vás, že ste konali rýchlo. Termín odovzdania je 15. november, ale nenechávajte si to na poslednú chvíľu. Chcem pripomenúť, prosím, dôsledne dodržiavajte všetky pokyny. Ktorí ste sa rozhodli prispieť finančne, prosím, neposielajte peniaze na účet cirkevného zboru, pretože to nie je naša aktivita, ale zastrešuje ju brat farár Havrila z Podlužian. Peniaze prosím, doručte mne osobne.
Ďakujem veľmi pekne aj za prinesené milodary a darcom prajem, aby im Pán Boh ich štedrosť vynahradil svojím požehnaním. Verím, že tak, ako tomu bolo počas prvej vlny pandémie, aj teraz budete myslieť na svoj cirkevný zbor a podľa možností budete naďalej prispievať. Cirkev vás potrebuje a v časoch, ktoré nás čakajú, vás bude potrebovať aj v tejto oblasti.
Držte sa, milí moji…
Váš pastor a brat v Kristovi
Jozef
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Brigáda na Lúčkach 4.7.2020

Milí bratia a sestry,

 

Nadácia Kresťanská obnova a CZ ECAV v Kremnici a Dcérocirkev v Žiari nad Hronom vás srdečne pozývajú do Spoločenstva v dňoch 4. a 5. júla 2020.

 v sobotu 4.7.  plánujeme uskutočniť brigádu v areáli kostola v Lúčkach pri Kremnici. Brigáda začne o 9:00 hod. ráno. Pozvaní ste všetci, aj tí, ktorí už robiť nevládzete 🙂  Po
skončení brigády pozývame aj na občerstvenie.
 budúcu nedeľu 5.7. – t.j. 4. po Sv. Trojici – budú služby Božie iba v Lúčkach so začiatkom o 9:00 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutočnia len v chráme Božom
v Kremnici. Občerstvenie po skončení služieb Božích je zabezpečené.

 

Ste srdečne pozvaní !

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár