Portréty úspešných Slovákov vo svete

S láskavým súhlasom autorov manželov Valérie a Dušana Tóthových

© Dušan Kittler

© Dušan Kittler

 

 

 

 

 

Dušan Tóth a jeho manželka Valéria Tóthová si prevzali cenu Európskej únie umenia


Rozhovor s Valériou Tóthovou v relácii RTVS „Nočná pyramída“ zo dňa 18.06.2015

 

Predstavujeme niektoré z diel manželov Tóthových:

Ján Valach

covertextvalach

Ondrej Duda

covertextduda

Ing. Arch. Valerián Stražovec

strazovec_covertext

 

Tibor Spitz

covertextspitz