Portréty úspešných Slovákov vo svete

S láskavým súhlasom autorov manželov Valérie a Dušana Tóthových

© Dušan Kittler

© Dušan Kittler

 

 

 

 

 

Dušan Tóth a jeho manželka Valéria Tóthová si prevzali cenu Európskej únie umenia


Rozhovor s Valériou Tóthovou v relácii RTVS „Nočná pyramída“ zo dňa 18.06.2015

 

Predstavujeme niektoré z diel manželov Tóthových:

Ján Valach

covertextvalach

https://youtu.be/L2aQDrXzSzE

Ondrej Duda

covertextduda

https://youtu.be/GJH7jiuFqgE

Ing. Arch. Valerián Stražovec

strazovec_covertext

https://youtu.be/ZCBbKBtLOmA

 

Tibor Spitz

covertextspitz

https://youtu.be/4F_XuJK_W-I