Služby Božie 25.12.2015

S láskavým súhlasom autorky Emy Kalamárovej a autora Ing. Břetislava Voldána

2016

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015  2017 2018 2019 2020Služby Božie v nedostavanom ev a.v. kostole v Žiari nad Hronom