Slávnosť posviacky novostavby

Ev. a.v. chrámu Božieho

v Žiari nad Hronom

Bratia a sestry v Ježišovi Kristovi !

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kremnica,

ako i dcérocirkev  v Žiari nad Hronom a Nadácia Kresťanská obnova v Žiari nad Hronom

Vám s hrdosťou oznamujú, že

sa v nedeľu, 29. októbra 2017 

uskutočnil  slávnostný akt posviacky 

nového Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Žiari nad Hronom.

 

Sprievodné podujatia:

piatok, 27. október – Modlitby Taizé o 18:00 hod.
sobota, 28. október – spoveď a Večera Pánova o 17:00 hod. – prisluhoval  brat farár CZ Partizánska Ľupča Mgr. Ján Molčan

 

nedeľa 29. október – slávnostné služby Božie o 11:00 hod.

– posviacal: Mgr. Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku
– kázal:         Mgr. Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku

nedeľa, 29. október – duchovné pásmo slova a hudby o 16:00 hod.

– účinkovali:  MgA. Janko Siroma, PhD.
                         Mgr. Nikola Nižník
                         Martina Papánková
                         Mgr. Jozef Pacek

Týmto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek svojím pričinením prispeli k dosiahnutiu tohto Bohu milého cieľa.

Medzi prvé patrí poďakovanie pánovi farárovi Mgr . Jozefovi Pacekovi. Jeho úsilie pre naplnenie tohto cieľa bolo enormné, za čo mu toto obrovské poďakovanie právom patrí.
Ďakujeme všetkým nemenovaným, ktorí svojou prácou a pomocou prispeli k zdarnému priebehu a zavŕšeniu posvätenia Evanjelického a.v. chrámu Božieho v Žiari nad Hronom.
Ďakujeme!
Členovia Nadácie Kresťanská obnova.


CZ ECAV na Slovensku Kremnica,  Pavla Križku 394/12, 967 01 Kremnica
a dcérocirkev v Žiari nad Hronom
Nadácia Kresťanská obnova, Sládkovičova 16/60, 965 01 Žiar nad Hronom

      

https://myziar.sme.sk/c/20684607/po-rokoch-cakania-maju-ziarski-evanjelici-vlastny-kostol-foto.html

http://www.tvziar.tv/news.php?extend.7527

http://www.tvziar.tv/news.php?extend.7541

Televízny posol: RTVS Dvojka 10.12.2017

http://www.ecav.sk/?p=hladaj&search_q=Posviacka&search_t=sprav&beg=70