2 % z daní

Údaje o prijímateľovi  2% z dane:

Obchodné meno alebo názov:
Nadácia Kresťanská obnova

Sídlo – ulica, číslo, PSČ, obec:
Sládkovičova 16/60, 96501 Žiar nad Hronom

Právna forma:
Nadácia
Identifikačné číslo prijímateľa / IČO /:
42001595

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu r.2020

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu r.2020

Pre ostatných darcov a sponzorov číslo účtu:
0411636062/0900
SK7709000000000411636062 

ŽIADOSŤ O POMOC / December 2010

www.

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!