Služby Božie 22.október 2017-19. nedeľa po Svätej Trojici

Poďakovanie za úrody Zeme – Vďaka za Božie dary

Kázeň pána farára Jozefa Paceka