História

Martin Luther (*1483 + 1546)

Martin Luther (*1483 + 1546)

1282px-Martin_Luther_Signature.svg

Do Kremnice reformácia prišla už v roku 1518 prostredníctvom nemeckých usadlíkov – baníckych odborníkov. V roku 1528 bolo už celé mesto evanjelické.

V roku 1649 sa začala silná protireformácia. Až po šopronskom sneme nastalo pre evanjelikov uvoľnenie. V roku 1688 si už mohli kremnickí evanjelici postaviť mimo mesta kostol s farou a školou. Užívali ho potom 136 rokov. V rokoch 1824 – 1826 postavili na tom istom mieste nový kostol, ktorý slúži dodnes.

Do roku 1946 boli v Kremnici dva evanjelické cirkevné zbory – nemecký a slovenský. V roku 1923 bol postavený evanjelický kostol aj v obci Lúčky. Slúžil miestnym nemeckým osadníkom do roku 1946, potom bol dlho opustený. Teraz patrí Nadácií Kresťanská obnova (NKOZH). Veľmi potrebuje obnovu, ale teraz ešte NKO ZH nemá pre tento účel dosť financií.

Fília v Žiari nad Hronom vznikla v roku 1990. V meste biskupa Štefana Moyzesa sa pri sčítaní ľudu k evanjelickej cirkvi prihlásilo 622 veriacich.