Zborový deň – Lúčky 4.6.2017

Stretnutie veriacich vo sviatok zoslania Ducha Svätého v Evanjelickom kostole v Lúčkach 04.06.2017

 

 

Kázeň pána farára Jozefa Paceka na  1. slávnosť svätodušnú – na 50. deň po Veľkej noci – Zoslanie Ducha Svätého; vznik kresťanskej cirkvi