Služby Božie na Sviatok Svätej Trojice 11.06.2017

Kázeň pána farára Jozefa Paceka k Sviatku Svätej Trojice

Príhovor pána biskupa Milana Krivdu k veriacim CZ ECAV  Kremnica,

dcérocirkev Žiar nad Hronom