Modlitby Taizé

Prvá časť sprievodného programu k Posviacke Ev. a.v. chrámu Božieho v Žiari nad Hronom dňa 27.10.2017