Návšteva z Maďarska 07.10.2017

Sobota 7.10.2017

Návšteva z Maďarska

Na pozvanie pána Štefana Veľkého,  správcu Nadácie Kresťanská obnova  a MUDr. Zuzany Kukolíkovej dňa 7.10.2017 navštívili novostavbu Ev. a. v.  kostola v Žiari nad Hronom  Slováci žijúci v Maďarsku.  Sú to rodáci z veľkej slovenskej dediny Bánk a okolia, kde sa stále aktívne udržiavajú aj naďalej slovenské zvyky a tradície a uchovávajú sa pre ďalšie generácie.

Prejavili veľký záujem vidieť novopostavený evanjelický kostol  v Žiari nad Hronom a vyjadrili veľké nadšenie  a obdiv pre ľudí, ktorí pomohli k tomuto dielu.

S históriou a začiatkami evanjelickej cirkvi v našom regióne ich veľmi pekne a pútavo oboznámila pani Boriková, správkyňa kostola. Z maďarčiny prekladal pán Štefan Veľký. Na záver si všetci aj s pánom farárom z Maďarska zaspievali náboženské piesne a pomodlili sa. Po malom občerstvení sa po dvoch hodinách všetci rozlúčili a pokračovali vo svojej ceste domov do Maďarska.

Táto návšteva a zároveň aj ich pozvanie k nim je veľkým prejavom  peknej znášanlivosti Slovákov a Maďarov žijúcich v zahraničí a ich súdržnosť aj na cirkevnej báze.

Stela Frindtová

Foto/video: Stela Frindtová