Meditácie, prednášky, kázne a reportáže

S láskavým súhlasom autora rev. Dr. Dušana Tótha

MEDITÁCIE 1

Dar zraku

Aký bol dôvod tvojho príchodu na svet

Kde sa nachádza šťastie

Kto som- prečo som na svete

Je potrebné ešte predstaviť Ježiša

Vyznanie ku Dňu matiek

Dotyky lásky

Deťom patrí časnosť i večnosť

Spomienka na otca

Umenie milovať

Úsmev

Viešš o tom, žže si zázrak?

Nᚹ život je skúšška-ver횹 v seba?

Ver횹 v dobro človeka?


MEDITÁCIE 2

Úcta k tajomstvu života

Ľahostajnosť v postmodernej spoločnosti

Žiješ prítomnosť

Existuje zlo- a čo je ľahostajnosť?

S kým chcem žiť

Tma a svetlo

Svetlo – zdroj života

O ríši vtákov a nie len o nich

Ľudstvo stále hľadá Boha

Udržujte si kondíciu

Vianoce prichádzajú ako vykúpenie

Kto som a prečo som sa narodil

Je svet zrelý prijať tvoju dobrotu

Len to, čo je dôležité, trvá večne

Prináša tvoj život dobré ovocie

Prednáška na Zasadnutí Slovenskej Evanjelickej Jednoty, Bratislava,       október 2015

Je ešte stále potrebná reformácia?

Kázeň  na Službách Božích v nedeľu  23.10.2016, ECAV  Bratislava-Dúbravka 

 

Meditácia  na Veľký Piatok

(Kázané  v Toronte 14. apríla 2017)

 Veľký Piatok

Kázeň Svätodušná 04.06.2017 

Kázeň z 04.07.2017 z Adamovských Kochanoviec

 

Relácia internetového rádia Slobodný vysielač z 18.07.2017

V prvej línii  –  Ten, ktorý poslovenčil Kanadu

https://www.youtube.com/watch?v=FsLO4KOpx1E

12.04.2020

Milí moji priatelia,

Príjmite moju Veľkonočnú meditáciu, ako môj úprimný pozdrav
s pocitmi, ktoré prežívam…
V Jeho sluzbe

Dušan Tóth

19.04.2020

Milí moji priatelia,

V prílohe posielam Meditáciu na nedeľu 19.04.2020.
V Jeho službe
Dušan Tóth