Darcovia

ÚPRIMNE ĎAKUJEME DARCOM – menovaným i nemenovaným, bohuznámym!

veriacim zboru Svätého Lukáša z Toronta

veriacim cirkevného zboru v Adamovských Kochanovciach

členom CZ ECAV na Slovensku Očová 

v „AKCII 100“ – milodary vyhlásené na dostavbu kostola v Žiari nad Hronom i dobrovoľné milodary veriacich na dostavbu kostola pri iných príležitostiach:

br. Dušan Gajdošík
br. Igor Sivoš
br. Štefan Velký
s. Mária Kubalová
rod. Kubalová
rod. Horňáková
br. bohuznámy
s. bohuznáma
br. Peter Weis
rod. Sekerková
s. Judita Stanková
s. Gizela Koříneková
br. Dušan Bosák
s. Zuzana Kovalčíková
s. Marta Luptovská
s. Ľudmila Adamíková
br. Břetislav Voldán
s. Oľga Voldánová
s. Miroslava Voldánová
br. Július Klein
s. Mária Kleinová
br. Július Klein ml.
s. Miroslava Balková
s. Anna Šipošová
s. Ľubica Považanová
br. Jozef Stajník
s. Katarína Brezníková
s. Helena Podhorániová
s. Zuzana Tomanová
s. Milan Rybársky
s. Zuzana Štrbová
s. Dana Juríčková
s. Anna Strohnerová
s. Zuzana Barátová s rodinou
br. farár Ján Kecer
s. Emília Veselovská
s. Lena Juríčková
s. Lenka Juríčková
br. Ivan Juríček
s. Iveta Hanusová
s. Friderika Vrabcová
rod. Podmanická
s. Božena Madudová
rod. Volnová
s. Viera Flešková s rodinou
s. Ivana Antalová
s. Zdena Kramárová
s. Ružena Chmelková
s. Anna Hornická
rod. Miháliková
s. Katarína Pacalajová
s. Helena Bednárová a dcéry s rodinami
s. Božena Schniererová
br. Róbert Schnierer
s.Lýdia Pišová
s. Fabriciová
rod. Izáková
rod. Dubcová
rod. Straňáková
br. Ivan Dolinský
s. Mária Sklenková
br. Matej Tóth s manželkou
rod. Galádiková
s.Fojtíková
s.Anna Mališová
rod. Hašková
rod. Vrabcová
rod. Miklová
rod. Dubcová
s. Anna Líšková
rod. Struhárová
rod. Zorkócziová
br. Branislav Schmidt
rod. Prídavková
s. Mária Weidlová
rod. Trčková
s. Viera Žarnovická
s. Božena Madulová
s. Elena Boriková
s. Viera Flešková
br.Dušan Schmidt
s. p.Holubová
s. Elena Lešková
s. Judita Stanková
s. Alena Kotláriková
rod. Štrbová
s. Jarka Páričková
rod. Kýpeťová
s. Stela Frindtová s rodinou
rod, Beňová
rod. Šalková
rod. Hlavničková
br. Igor Haring
rod. Podhorániová
s. Miroslava Kováčová
s. Petra Kováčová
rod. po zosn. s.Šarlote Jasenákovej
rod. Imrichová
rod. Glabová
s. Dana Paálová
rod. Halmešová
cirkevníci zo Žarnovice
cirkevníci z maďarskej obce Bánk
s. Jana Martinská
s. Oľga Štelclová
s. Júlia Rausová
s. Alena Pavolová
rod. Petrušová
s. Jana Halušková
rod. Varačková
rod. Blažeková
br. Ján Szemök
rod. umr. Jozefa a Alžety Rajčokových
rod. Budajová