Galéria

Ev. a.v. kostol z roku 1923, pôvodne patriaci nemeckej komunite v obci Lúčky pri Kremnici

Ev. a.v. kostol z roku 1923, pôvodne patriaci nemeckej komunite v obci Lúčky pri Kremnici

Pamätná tabuľa z kostola v Lúčkach

Pamätná tabuľa z kostola v Lúčkach

Brigáda pri kostole v Lúčkach

Brigáda pri kostole v Lúčkach

brigadaLucky2-1

Občerstvenie po práci-brigáda na Lúčkach

Občerstvenie po práci-brigáda v Lúčkach

Stretnutie evanjelikov v kostole v Lúčkach

Stretnutie evanjelikov v kostole v Lúčkach

Služby Božie v kostole v Lúčkach spojené s kulltúrnym programom

Služby Božie v kostole v Lúčkach spojené s kultúrnym programom

Kremnica1

Evanjelický kostol v Kremnici

Vpravo pozemok pre stavbu ev.a.v. kostola na ulici Cyrila a Methoda v Žiari nad Hronom

Pozemok pre stavbu ev.a.v. kostola na ulici Cyrila a Methoda v Žiari nad Hronom

Základný kameň chrámu Božieho ECAV v Žiari nad Hronom

Základný kameň chrámu Božieho ECAV v Žiari nad Hronom

Hrubá stavba ev.a.v. kostola v Žiari nad Hronom - október 2011

Hrubá stavba ev.a.v. kostola v Žiari nad Hronom – október 2011

Stavba ev.a.v. kostola v Žiari nad Hronom - august 2016

Stavba ev.a.v. kostola v Žiari nad Hronom – august 2016

Interiér ev. a.v. kostola v Žiari nad Hronom - december 2015

Interiér ev. a.v. kostola v Žiari nad Hronom – december 2015

Interiér ev. kostola v Žiari nad Hronom-august 2016

Interiér ev. a.v. kostola v Žiari nad Hronom-august 2016

Stretnutie Evanjelických žien so zahraničnou účasťou

Stretnutie Evanjelických žien so zahraničnou účasťou