Príhovor 01.11.2020

Milí moji, po – aspoň pre mňa – náročnej sobote, vám prajem požehnané nedeľné ráno. Práve sa chystám na stanovište, kde pokračujeme v testovaní… ktorí ste neboli, choďte… Ale ako som sľúbil, pripravil som pre vás bohoslužby a tu prikladám link na ne, nech sa páči:

Na tomto linku nájdete návod na domácu pobožnosť k dnešnej 21. nedeli po Svätej Trojici:
Na tomto linku si tiež môžete prečítať Pastiersky zboru biskupov k Pamiatke reformácie:
Prajem vám požehnanú nedeľu. Držte sa. Pán Boh s nami!
Váš pastor a brat v Kristovi
Jozef
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Príspevok brata farára Jozefa Paceka k mesiacu úcty k starším

25.10.2020

Milí moji,

srdečne vás všetkých pozdravujem a prajem požehnanú nedeľu. Verím, že ste sa dobre vyspali a využili ste tú hodinku navyše na kvalitný a dostatočný spánok, príp. ste si o hodinu predĺžili nočnú vychádzku, ktoré máme povolené v čase od 1:00 do 5:00 hod. :-)))
Verím, že všetko s Božou pomocou zvládneme. Buďme opatrní a zodpovední nielen voči sebe, ale aj ostatným blízkym. Pripájam link na pobožnosť, ktorú sme pre vás pripravili tentoraz v žiarskom chráme, ktorý v týchto dňoch oslavuje 3. výročie od posviacky. Prepošlite svojim blízkym a známym, prehrajte tým, ktorí nemajú prístup na internet – aj to je služba lásky v týchto neľahkých časoch, najmä pre tých, ktorí žijú jeseň života a ktorým mesiac október patrí. Nezabudnite na nich, všímajte si ich, spomeňte si na tých, ktorí tu už nie sú. V prílohe tohto mailu tiež pripájam jednu zo svojich básní napísanú práve pre nich.

K mesiacu úcty k starším

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

17.10.2020

17.10.2020
Milí moji,

srdečne vás všetkých pozdravujem, niektorým prajem pekný neskorý večer, niektorým dobrú noc, iným zase požehnané dobré ráno, požehnaný Pánov deň!
Pred týždňom som na službách Božích vyslovil nádej, že sa stretneme aj o týždeň, aby sme Pánu Bohu poďakovali za tohtoročné úrody. Žiaľ, situácia sa zmenila. V nedeľu si budeme musieť urobiť také malé chrámy v našich domácnostiach. Nie, nemusíte stavať oltáriky, stačí, keď si pohodlne sadnete vo svojich obývačkách buď k televíznej obrazovke, kde o 9:00 hod. budú odvysielané služby Božie z Trnavy, na ktorých bude kázať náš brat biskup Janko Hroboň.
Ďalšou možnosťou je pobožnosť pripravená pre vás pri príležitosti Poďakovania za úrody v kremnickom chráme Božom, ktorú si môžete pozrieť kedykoľvek na youtube kanáli nášho cirkevného zboru (ECAV Kremnica), kde sa môžete aj prihlásiť na pravidelné odbery všetkých nahrávok. Viem, že výhodu majú teraz iba tí, ktorí majú internet. Ale – tu je priestor pre misiu – deti, vnúčatá aj ostatní – môžete prehrať starším ľuďom, starým rodičom… čokoľvek povzbudzujúce z internetu. Nenechávajte ich samých v týchto ťažkých časoch. Aj keď – je potrebná aj opatrnosť a zodpovednosť z našej strany.
Na tomto linku nájdete pobožnosť z nášho kremnického chrámu:
Na tomto linku nájdete program verejnoprávnych médií (rozhlasu a televízie) s náboženskou tématikou:
https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/z-medii/program-verejnopravnych-medii-14-10-29-10-2020 fbclid=IwAR258sWNpJtYs5v029naxfcAZPKYfE4bzoUJ0N1hG3YcYLQAY5TGXmOiNio
Tu zase nájdete návod k domácej pobožnosti na 19. nedeľu po Svätej Trojici:
Milí priatelia, bratia a sestry, myslím, že to potrvá, kým sa znovu stretneme v chráme, ale musíme vydržať. Musíme byť zodpovední voči sebe navzájom, rešpektovať nariadenia, ktoré majú pomôcť v boji s koronou. Nebojte sa, Pán Boh si svojich ochráni. Keby ktokoľvek z vás čokoľvek potreboval, obráťte sa na mňa, som tu pre vás.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ste si „rozobrali“ srbské deti a podujali sa na to urobiť im pekné Vianoce v neľahkých časoch. Vždy sme brali len 30 detí, toho roku som v dobrej viere vzal 40 a som vďačný za vás, že ste konali rýchlo. Termín odovzdania je 15. november, ale nenechávajte si to na poslednú chvíľu. Chcem pripomenúť, prosím, dôsledne dodržiavajte všetky pokyny. Ktorí ste sa rozhodli prispieť finančne, prosím, neposielajte peniaze na účet cirkevného zboru, pretože to nie je naša aktivita, ale zastrešuje ju brat farár Havrila z Podlužian. Peniaze prosím, doručte mne osobne.
Ďakujem veľmi pekne aj za prinesené milodary a darcom prajem, aby im Pán Boh ich štedrosť vynahradil svojím požehnaním. Verím, že tak, ako tomu bolo počas prvej vlny pandémie, aj teraz budete myslieť na svoj cirkevný zbor a podľa možností budete naďalej prispievať. Cirkev vás potrebuje a v časoch, ktoré nás čakajú, vás bude potrebovať aj v tejto oblasti.
Držte sa, milí moji…
Váš pastor a brat v Kristovi
Jozef
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Brigáda na Lúčkach 4.7.2020

Milí bratia a sestry,

 

Nadácia Kresťanská obnova a CZ ECAV v Kremnici a Dcérocirkev v Žiari nad Hronom vás srdečne pozývajú do Spoločenstva v dňoch 4. a 5. júla 2020.

 v sobotu 4.7.  plánujeme uskutočniť brigádu v areáli kostola v Lúčkach pri Kremnici. Brigáda začne o 9:00 hod. ráno. Pozvaní ste všetci, aj tí, ktorí už robiť nevládzete 🙂  Po
skončení brigády pozývame aj na občerstvenie.
 budúcu nedeľu 5.7. – t.j. 4. po Sv. Trojici – budú služby Božie iba v Lúčkach so začiatkom o 9:00 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutočnia len v chráme Božom
v Kremnici. Občerstvenie po skončení služieb Božích je zabezpečené.

 

Ste srdečne pozvaní !

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Vyhlásenie zbierky

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi,

Presbyterstvo CZ ECAV v Kremnici na svojom zasadnutí 27.5.2020 vyhlásilo dve zbierky, ktoré dávame do vašej láskavej štedrosti:

  • zbierka na kúrenie do kostola ECAV v Kremnici
  • zbierka na opravu fasády kostola ECAV v Kremnici

V prípade, že sa rozhodnete náš cirkevný zbor podporiť v zmysle vyhlásených zbierok, môžete tak urobiť na číslo účtu:

  • Matkocirkvi Kremnica – SK80 0900 0000 0000 7433 7132

alebo aj za iným účelom, môžete tak urobiť na čísla účtov:

    • Matkocirkvi Kremnica –             SK80 0900 0000 0000 7433 7132
    • Dcérocirkvi  Žiar n/Hr. –            SK44  0900 0000 0051 5027 7358
    • Nadácie Kresťanská obnova –    SK77  0900 0000 00041 163  6062

Darcom úprimne ďakujeme!

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár