17.10.2020

17.10.2020
Milí moji,

srdečne vás všetkých pozdravujem, niektorým prajem pekný neskorý večer, niektorým dobrú noc, iným zase požehnané dobré ráno, požehnaný Pánov deň!
Pred týždňom som na službách Božích vyslovil nádej, že sa stretneme aj o týždeň, aby sme Pánu Bohu poďakovali za tohtoročné úrody. Žiaľ, situácia sa zmenila. V nedeľu si budeme musieť urobiť také malé chrámy v našich domácnostiach. Nie, nemusíte stavať oltáriky, stačí, keď si pohodlne sadnete vo svojich obývačkách buď k televíznej obrazovke, kde o 9:00 hod. budú odvysielané služby Božie z Trnavy, na ktorých bude kázať náš brat biskup Janko Hroboň.
Ďalšou možnosťou je pobožnosť pripravená pre vás pri príležitosti Poďakovania za úrody v kremnickom chráme Božom, ktorú si môžete pozrieť kedykoľvek na youtube kanáli nášho cirkevného zboru (ECAV Kremnica), kde sa môžete aj prihlásiť na pravidelné odbery všetkých nahrávok. Viem, že výhodu majú teraz iba tí, ktorí majú internet. Ale – tu je priestor pre misiu – deti, vnúčatá aj ostatní – môžete prehrať starším ľuďom, starým rodičom… čokoľvek povzbudzujúce z internetu. Nenechávajte ich samých v týchto ťažkých časoch. Aj keď – je potrebná aj opatrnosť a zodpovednosť z našej strany.
Na tomto linku nájdete pobožnosť z nášho kremnického chrámu:
Na tomto linku nájdete program verejnoprávnych médií (rozhlasu a televízie) s náboženskou tématikou:
https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/z-medii/program-verejnopravnych-medii-14-10-29-10-2020 fbclid=IwAR258sWNpJtYs5v029naxfcAZPKYfE4bzoUJ0N1hG3YcYLQAY5TGXmOiNio
Tu zase nájdete návod k domácej pobožnosti na 19. nedeľu po Svätej Trojici:
Milí priatelia, bratia a sestry, myslím, že to potrvá, kým sa znovu stretneme v chráme, ale musíme vydržať. Musíme byť zodpovední voči sebe navzájom, rešpektovať nariadenia, ktoré majú pomôcť v boji s koronou. Nebojte sa, Pán Boh si svojich ochráni. Keby ktokoľvek z vás čokoľvek potreboval, obráťte sa na mňa, som tu pre vás.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ste si „rozobrali“ srbské deti a podujali sa na to urobiť im pekné Vianoce v neľahkých časoch. Vždy sme brali len 30 detí, toho roku som v dobrej viere vzal 40 a som vďačný za vás, že ste konali rýchlo. Termín odovzdania je 15. november, ale nenechávajte si to na poslednú chvíľu. Chcem pripomenúť, prosím, dôsledne dodržiavajte všetky pokyny. Ktorí ste sa rozhodli prispieť finančne, prosím, neposielajte peniaze na účet cirkevného zboru, pretože to nie je naša aktivita, ale zastrešuje ju brat farár Havrila z Podlužian. Peniaze prosím, doručte mne osobne.
Ďakujem veľmi pekne aj za prinesené milodary a darcom prajem, aby im Pán Boh ich štedrosť vynahradil svojím požehnaním. Verím, že tak, ako tomu bolo počas prvej vlny pandémie, aj teraz budete myslieť na svoj cirkevný zbor a podľa možností budete naďalej prispievať. Cirkev vás potrebuje a v časoch, ktoré nás čakajú, vás bude potrebovať aj v tejto oblasti.
Držte sa, milí moji…
Váš pastor a brat v Kristovi
Jozef
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *